• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia jakimi wolno obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa pokazuje. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu małych części w wyniku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy też lampy elektronowe. Do zazwyczaj spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Główną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki nieomalże że każdego materiału przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.